Prehľad kategórií

Prehľad všetkých kategórií
PRIEMYSELNÁ VÝROBA
Výroba potravín
Výroba nápojov
Výroba tabakových výrobkov
Výroba textilu
Výroba odevov
Výroba kože a kožených výrobkov
Výroba dreva a výrobkov z dreva a korku okrem nábytku; výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu
Výroba papiera a papierových výrobkov
Tlač a reprodukcia záznamových médií
Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov
Výroba chemikálií a chemických produktov
Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov
Výroba výrobkov z gumy a plastu
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Výroba a spracovanie kovov
Výroba kovových konštrukcií, okrem strojov a zariadení
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Výroba elektrických zariadení
Výroba strojov a zariadení i. n.
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Výroba ostatných dopravných prostriedkov
Výroba nábytku
Iná výroba
Oprava a inštalácia strojov a prístrojov

PRIEMYSELNÁ VÝROBA

Počet firiem: 37
Zobrazujem: 0 - 20
Pridať firmu
IČOFirma
40931811: Branislav Praženica
37043111: Dominik Rossa
35057599: Drahomír Kozub
41419359: František Piliar
44782993: František Praženica
44384955: Ing. Patrik Kuriš
41421710: Irena Mastišová
35056967: Ján Kura - ELEKTEL
44501064: Janka Sirotová LAUTUS
17876915: Jozef Brna - Elblek
41422112: Juraj Saniga
43941061: Karol Beliansky
40931838: Krištof Praženica
40931820: Ľuboš Praženica
43780571: Lucia Hlbočanová
41886275: Lukáš Kuriš
35015179: Marek Janiga
44640706: Marián Keliar
41420306: Marian Kubalík
33031916: Marta Obertášová