Prehľad kategórií

Prehľad všetkých kategórií
PRIEMYSELNÁ VÝROBA
Výroba potravín
Výroba nápojov
Výroba tabakových výrobkov
Výroba textilu
Výroba odevov
Výroba kože a kožených výrobkov
Výroba dreva a výrobkov z dreva a korku okrem nábytku; výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu
Výroba papiera a papierových výrobkov
Tlač a reprodukcia záznamových médií
Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov
Výroba chemikálií a chemických produktov
Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov
Výroba výrobkov z gumy a plastu
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Výroba a spracovanie kovov
Výroba kovových konštrukcií, okrem strojov a zariadení
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Výroba elektrických zariadení
Výroba strojov a zariadení i. n.
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Výroba ostatných dopravných prostriedkov
Výroba nábytku
Iná výroba
Oprava a inštalácia strojov a prístrojov

PRIEMYSELNÁ VÝROBA

Počet firiem: 37
Zobrazujem: 20 - 37
Pridať firmu
IČOFirma
43768849: Martin Šooš
41418484: Michal Klimek
43618928: Miroslav Kurilla
10852441: Miroslav Saniga - M I R E X
40401049: Patrik Mikulaj
44112149: Pavol Blcha
44363869: Pavol Šooš
41420608: Peter Vanovčan
36427373: PRIMATEX.sk., s.r.o.
43735126: Stanislav Blcha
40934233: Stanislav Lazík
40396339: Štefan Harbuta
41419171: Štefan Lazík
40400859: Vavrinec Kurilla
43725708: Vladimír Michalko
41419812: Vladimír Mraznica
33029091: Zdenka Kutajová - NINA